Mediacje

Negocjacje i Facylitacje

Mediacje

Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze.

Negocjacje

Negocjacje i mediacje to instytucje powszechnie stosowane w Europie i na świecie, w Polsce zdobywające coraz większe zaufanie zarówno wśród osób fizycznych jak i  przedsiębiorców. Mediacje i negocjacje to alternatywa wobec drogi sądowej. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron.

Istota mediacji

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów.
Strony sporu przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zastosowanie mediacji jest możliwe w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
Przedmiotem mediacji mogą być sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego czy karnego.
Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Od konfliktu do negocjacji lub mediacji

Konflikty były, są i będą. Towarzyszą nam od niepamiętnych czasów. Nawet nazwa pochodzi z archaicznego i już częściowo martwego języka łacińskiego , gdzie słowo „conflictus” oznaczało „zderzenie”.
Konflikt pojawia się tam, gdzie występują strony i są one w jakikolwiek sposób zależne od siebie. Już na tym poziomie zwanym strukturalnym pojawia się perspektywa potencjalnego konfliktu.
Wystarczy rozbieżna postawa, cel, interes, pogląd czy postrzeganie otaczającego nas świata
i dochodzi do sporu na tle powstałych różnic.