Mediacje

Negocjacje i Facylitacje

Mediacje

Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze.

Negocjacje i mediacje to instytucje powszechnie stosowane w Europie i na świecie, w Polsce zdobywające coraz większe zaufanie zarówno wśród osób fizycznych jak i  przedsiębiorców. Mediacje i negocjacje to alternatywa wobec drogi sądowej. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron.

Negocjacje

Mediacje i Negocjacje

Karina Kalinowska
T: 733 110 190
M: karina@kalinowska.co.pl